Екип

Висококвалифициран екип от професионалисти: лекари-психиатри с опит в лечение на зависимости, психолози, медицински сестри.

Д-р Димитър Василев

психиатър

Д-р Димитър Василев е завършил медицина в Медицински университет – Варна през 2000 г. Има специалност по психиатрия от 2006 г., и магистратура по Здравен мениджмънт от 2012 г. Специализира в областта на Транскраниалната електро-магнитна стимулация (рТМС) и Електроенцефалография в диагностиката и лечението на заболяванията на централната нервна система. Завършил е курсове по скъсена психоанализа, обучения за психосоциална рехабилитация, мотивационно интервюиране и др.

Работи шест години като общопрактикуващ лекар. Управител на Медицински център „Терапия 2007“ АИСМП – Варна, от създаването му през 2007 г., където ръководи лечебна програма за лица, зависими от наркотични вещества.

Има публикации в национални и международни научни издания, и множество участия в международни и национални научни форуми.

Доц. д-р Цветелина Търпоманова

психиатър-психотерапевт

Доц. д-р Цветелина Търпоманова, д.м. е завършила медицина в Медицински университет – Варна през 1994 г. Има специалност по психиатрия от 2001 г., докторска степен от 2012 г. и втора специалност по хигиена на детско- юношеската възраст от 2022 г. Завършила е курсове по позитивна психотерапия, психосоматична медицина и транскултурална психиатрия към Немското дружество по позитивна психотерапия (1997-1999); обучения за лечение на зависимости към Калифорнийски университет Сан Диего (2001г.); обучения за психосоциална рехабилитация, мотивационно интервюиране, кратки интервенции за зависими и др.

В продължение на 12 години е управител на Център за психично здраве – Варна, където ръководи лечебна и рехабилитационна програма за лица, зависими от наркотични вещества и проект към Община Варна за превенция на агресията в училищна възраст. Преподава в МК – Варна, МУ – Варна.

Автор е на два монографични труда „Социални аспекти на лечението с метадон в България“ и „Агресията в училищна възраст – предизвикателство за родители и учители“, има над 70 публикации в национални и международни научни издания, над 50 участия в международни и национални научни форуми.