Екип

Висококвалифициран екип от професионалисти: лекари-психиатри с опит в лечение на зависимости, психолози, медицински сестри.

Д-р Димитър Василев

психиатър

Д-р Димитър Василев е специалист психиатър с над 20 години опит. Работи в областта на диагностиката, медикаментозната и рТМС терапия и рехабилитацията в различни области на медицината: психиатрия, неврология, отоневрология и невроофталмология. Тясно специализиран в областта на лечението на зависими пациенти. Сертифициран специалист в областта на рТМС (транскраниална електромагнитна стимулация).

Специалност:

Психиатрия

Допълнителни квалификации:

Здравен мениджмънт

Обучителни курсове за работа със зависимости

Транскраниална електромагнитна стимулация (рТМС) в неврологията и психиатрията

Електроенцефалография (ЕЕГ) в неврологията и психиатрията

Ръководител на Медицински център „Терапия 2007“ от създаванто му. С множество публикации в национални и международни научни издания, и участия в национални научни форуми.

Доц. д-р Цветелина Търпоманова

психиатър-психотерапевт

Доц. д-р Цветелина Търпоманова, д.м. е специалист психиатър с над 20 години опит. Работи с психотерапевтични техники при състояния, свързани с повишена тревожност, депресии, панически атаки, зависимости, бърнаут и агресивно поведение.

Специалности:

Психиатрия

Хигиена на детско-юношеската възраст

Допълнителни квалификации:

Обучителни курсове за работа със зависимости

Когнитивно-поведенческа терапия

Мотивационно интервюиране

Семейни констелации и работа с травмата

Хабилитиран преподавател в Медицински университет – Варна; автор на две монографии „Социални аспекти на лечението с метадон в България“ и „Агресията в училищна възраст – предизвикателство за родители и учители“; с над 70 публикации в национални и международни научни издания, над 50 участия в международни и национални научни форуми.