Медицински център „Терапия 2007” е създаден през 2007 година като здравно заведение, специализирано в извънболничното лечение на психични заболявания. Тук се предлагат консултации, диагностика и лечение на всички групи болести на психиката. Центърът е тясно специализиран в лечение на психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества.

Прилага се интегративен подход в третирането на пациента- в лечебните програми са застъпени както медикаментозната терапия, съобразена със световните стандарти, така и психотерапия и психо-социална рехабилитация.

От 01.06.2017 г. в лечебните програми на Центъра е включена и Транскраниална електромагнитна стимулация, като част от интегрираното лечение и като отделен, независим лечебен метод. Лечението е съобразено с особеностите на конкретната личност (индивидуален подход).

В Центъра функционира високо квалифициран екип от професионалисти, с дългогодишен стаж в областта на психиатрията и конкретно в лечението на зависими пациенти: лекари- психиатри, психолози, медицински сестри.