Медицински център

Терапия 2007

Консултации, диагностика и лечение на психични заболявания

Кои сме ние

Медицински център „Терапия 2007” е създаден през 2007 година като здравно заведение, специализирано в извънболничното лечение на психични заболявания. Тук се предлагат консултации, диагностика и лечение на всички групи болести на психиката.

Услуги

Специализирани сме в лечение на психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества.

Консултации, диагностика и лечение на психични заболявания

Транскраниална електромагнитна стимулация (рТМС) на мозъчната кора

Лечение на зависими пациенти с опиеви агонисти и агонист-антагонисти: метадон

Нашият екип

Висококвалифициран екип от професионалисти: лекари-психиатри с опит в лечение на зависимости, психолози, медицински сестри.

Д-р Димитър Василев

психиатър

Доц. Цветелина Търпоманова

психиатър-психотерапевт