Услуги

Лечение на психични заболявания; психотерапия; метадонова програма; консултиране при употреба на алкохол, марихуана, опиати, стимуланти; транскраниална електромагнитна стимулация (рТМС).

Консултации, диагностика и лечение на психични заболявания

Първоначална оценка на психично-здравните проблеми, оценка на индивидуалните психо-социални потребности, поставяне на диагноза, предписване на медикаментозно лечение при нужда, планиране на по-нататъшно лечение, помощ и грижи (изготвяне на терапевтичен план).

Психологично консултиране и психотерапия

Индивидуално, фамилно и групово консултиране на юноши с проблемно поведение (агресия, зависимости), лица с тревожни разстройства, депресивни разстройства, натрапливости, панически атаки, фобии и др.

Консултации, диагностика и лечение на злоупотреба или зависимост от наркотични вещества

Амбулаторна медикаментозна детоксификация, инструментално лечение и психотерапия: пакетна услуга

Лечението се провежда под наблюдението на лекар-психиатър, с медикаменти, закупени от пациента. В пакетната услуга влиза ежедневен прием на медикаменти (по часове), задължително уринно тестване, индивидуална и/или групова психотерапия, психосоциална рехабилитация и транскраниална електромагнитна стимулация. При евентуални съпътстващи психични заболявания (коморбидност), след преглед от психиатър в медицинския център, се провежда и допълнителна терапия със съответните медикаменти.

Лечние на хероиново зависими пациенти с Налтрексон (Ревия, Адепент): пакетна услуга

Тази терапия е предназначена за пациенти, приключили медикаментозното лечение с опиеви агонисти или агонист-антагонисти (Метадон, Субститол, Бупренорфин и др). Тя се прилага и след клинична или домашна детоксификация. Основното изискване е пациентът да не е приемал опиоиди поне 5 дни. Започва с уринен тест, задължително негативен за посочените психоактивни вещества. Основният използван медикамент е Налтрексон (в аптечната мрежа се среща под търговските наименования: Налорекс, Ревия, Адепент), който пациентът си закупува. В пакетната услуга влиза ежедневен прием на медикаменти, задължително уринно тестване, индивидуална и/или групова психотерапия и психосоциална рехабилитация и транскраниална електромагнитна стимулация.

Психологично консултиране и психотерапия

Психотерапията е един от трите основни стълба според съвременните разбирания за лечение на зависими пациенти. Тя, наред с медикаментозното лечение и социалната рехабилитация е особено важен фактор в т.нар. комплексен подход в терапията на психичните заболявания.

В Центъра се прилагат индивидуална, групова и семейна психотерапия. Работи се основно в областта на когнитивно-поведенческата и позитивна психотерапия, мотивационно интервюиране и психодрама. Психотерапията се прилага като отделен метод или като част от комплексно лечение с медикаменти, психосоциална рехабилитация и транскраниална електромагнитна стимулация.

Консултации, диагностика и лечение на алкохолна зависимост и злоупотреба

Амбулаторна медикаментозна детоксификация, инструментално лечение и психотерапия: пакетна услуга

След обстоен преглед от лекар-психиатър, пациентът и близките му получават график за прием на медикаменти в домашни условия, както и рецепти за закупуването им от аптека. Възможно е да бъдат назначени венозни вливания. След двуседмично домашно лечение, алкохолно зависимият започва да посещава Центъра през интервал от няколко дни по преценка на екипа. В пакетната услуга влиза ежедневен прием на медикаменти в дома, под контрол на близките (по часове), индивидуална и/или групова психотерапия, психосоциална рехабилитация и транскраниална електромагнитна стимулация. При евентуални съпътсващи психични заболявания (коморбидност), след преглед от психиатъра на програмата, се провежда и допълнителна терапия със съответните медикаменти.

Индивидуално и фамилно психологично консултиране

Лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти (метадонова програма)

Основният използван медикамент е Метадон. Осигурява се от Центъра. Прилагат се два основни модела на лечение: метадонова детоксификация и поддържащо лечение с метадон.

Терапията с този опиев агонист би могла да се обособи в следните фази:

1. Фаза на интензивна стабилизация

2. Фаза на обвързване и рехабилитация

3. Фаза на медицинско поддържане

4. Фаза на опиева детоксификация

5. Фаза на подкрепа – при достигане на нулева доза опиев агонист пациентът продължава да получава подкрепа от Програмата, целяща поддържане на стабилен начин на живот и предотвратяване на рецидив и/или преминава в някоя от другите лечбни програми: домашна детоксификация, програма за поддържащо лечение с налтрексон, психотерапевтична подкрепа,програма за транскраниална електромагнитна стимулация и др.

В пакетната услуга влиза ежедневен прием на медикаменти, задължително уринно тестуване, индивидуална и/или групова психотерапия, психосоциална рехабилитация и транскраниална електромагнитна стимулация.

При евентуални съпътсващи психични заболявания (коморбидност), след преглед от психиатъра на програмата, се провежда и допълнителна терапия със съответните медикаменти.

Транскраниална електро-магнитна стимулация (рТМС) в неврологията и психиатрията

Касае се за модерен, апаратен метод за директно възстановително, невромодулиращо въздействие на мозъчните структури с електромагнитни импулси. Това е компютърно управляема, високотехнологична апаратура създадена след продължителни клинични проучвания от европейски производител, водещ в областта на микроелектрониката. Прилага се в много психиатрични и неврологични клиники в САЩ, Канада, Австралия, Италия, Германия, Израел, Русия и др.

ТМС е безболезнен и лишен от странични ефекти метод, който първоначално е навлязал в клиничната практика за диагностика на заболяванията на нервната система, а в последствие много по-широко в областта на лечението и неврорехабилитациата. Единствените противопоказания са наличие на метални елементи в областта на черепа (електроди, пластини) или пейсмейкър. Репетитивната транскраниална магнитна стимулация е единствения приложим метод според всички световни ръководства за лечение на бременни и кърмещи жени с психични заболявания.

Подчертано добър ефект се наблюдава при медикаментозно резистентни болести на психиката. Лечението може да се проведе на фона на фармакологичната терапия, като се понижат дозите на медикаментите или без медикаменти.

ТМС е метод на избор за пациенти, които са противопоказани за лечение с медикаменти поради страничните им ефекти, алергии, непоносимост или поради фармакофобия.

Високата ефективност е доказана в множество клинични проучвания. Като доказателство може да се приеме факта , че методът вече придоби широка популярност в университетските клиники на Европа, САЩ и почти всички страни с модерно здравеопазване.

Висока ефективност се наблюдава при пациенти със следните диагнози:

Психиатрия:

1. Лечение на депресии и маниен синдром при афективни разстройства;

2. Тревожни разстройства (Обсесивно-компулсивно разстройство, Генерализирано тревожно разстройство, Тревожно-депресивно разстройство, Паническо разстройство, Реакции на стрес и др.);

3. Шизофрения (позитивни и негативни симптоми);

4. Алкохолизъм и зависимост към психоактивни субстанции (наркотични вещества: кокаин, амфетамини, метаамфетамини, марихуана);

5. Повишена тревожност и безсъние;

6. Деменции (съдова, Алцхаймер, Паркинсон и др.);

7. Бърнаут синдром (професионално изчерпване);

8. Разстройства на аутистичния спектър (ASD);

9. Нарушение на вниманието / хиперактивност (ADHD);

10. Синдром на Турет.

Неврология:

1. Исхемични мозъчни инсулти (ИМИ): Особено ефективен се явява методът за възстановяване след инсулти. При лечение с ТМС се наблюдава увеличение на амплитудата на движение на засегнатите крайници, подобряване на говора, зрителните нарушения, преглъщането, блефароспазъм, като могат да бъдат повлияни позитивно и поражения от исхемични инсулти с голяма давност.

2. Демиелинизиращи заболявания на нервната система (Мултиплена склероза (МС), Детска церебрална парализа (ДЦП) и др.);

3. Невропатна болка;

4. Тинитус (шум в ушите);

5. Епилепия (особено терапевтично резистентните форми);

6. Мигрена;

7. Болест на Алцхаймер;

8. Болест на Паркинсон;

9. Дистония. Writer’s cramp;

10. Тремор.

Грижа за психичното здраве на работното място. Профилактика на бърнаут.

Психичното здраве на работещите се оценява като важен проблем от всички заинтересовани страни. Влошеното психично здраве на служителите води до сериозни здравни и социални последици за тях и техните семейства, а за работодателите това означава намалена производителност и ефективност.

За работодателите цената на влошеното психично здраве и наличие на бърнаут сред служителите се изразява в отсъствия от работа, непродуктивно присъствие и загуба на производителност. За тях е важно да знаят как рискът да бъде смекчен, как да се насърчават психичното здраве и благополучие, как да се управляват процесите на завръщане на работа и как да се подхожда към процесите на набиране на работна ръка при хора с психични проблеми.

За служителите това също има цена- здравна помощ, загуба на възнаграждение, здравни и социални последици от срива в психичното здраве. Съществуват и проблеми по отношение на стигмата, възстановяването и реинтеграцията на пазара на труда, които придобиват особено значение при влошаване на психичното здраве.

В тази връзка, екипът на МЦ „Терапия 2007“ предлага:

1. Психологическа подкрепа във връзка с превенция и профилактика на стреса на работното място и професионалното прегаряне (бърнаут). Тя включва:

1.1 Изследване и оценяване на параметри на психичното здраве а работещите чрез стандартизирани въпросници и анализ на резултатите

1.2 Групова работа със служителите под формата на информационни тренинг- групи в посока превенция на бърнаут и изграждане на конструктивни копинг- стратегии за справяне със стреса

1.3 Индивидуална работа с мениджърския екип в посокаприлагане наконкретни методики и дейности за подобряване на психичното здраве на служителите, повишаване на мотивацията за работа и снижаване на риска от развитието на бърнаут.

2. Интервенции при установяване на конкретни психологични проблеми (психиатрични и психологични консултации)